Vyberte svoju krajinu

Tiráž

Tiráž a autorské práva

Zodpovedný za obsah
MAM Group - Marketing & Product Development
MAM Babyartikel GesmbH
Lorenz-Mandl-Gasse 50
1160 Wien
Rakúsko
Tel: +43 1 49 141-0
Fax: +43 1 49 141-404
office@mambaby.com

IČO: FN 110465Z
Registračný súd: HG Wien
Súdna komora: WKÖ
DIČ: ATU 142 43 503 aut

Mezinárodná distribúcia a produkcia
BAMED AG
Sihleggstraße 15
8832 Wollerau
Švýcarsko
office@bamedag.ch


Vylúčenie zodpovednosti osôb
Zostavenie iformácií na tejto internetovej stránke bolo uskutočnené s nejvyššou možnou pozornosťou.napriek tomu nie je možné v žiadnom prípade poskytnúť záruku za kvalitu uvedených informácií. Neposkytujeme záruku za obsahy.

Autorské právo
Copyright MAM Babyartikel GesmbH. Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky a ďalšie diela na naších internetových stránkach podilehajú autorskému právu a iným ochranným zákonom. Využitie, najmä kopírovanie a distribúcia- aj jednotlivých - chránených obsahov našej internetovej stránky a ich verejná reprodukcia na komerčné účely je bez nášho výslovného písomného súhlasu zakázaná.

MAM Babyartikel GesmbH, 2009

X