Επιλέξτε τη χώρα σας

Στοιχεία εταιρίας

Στοιχεία έκδοσης & Copyright

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο

MAM Group - Μάρκετινγκ & σχεδιασμός προϊόντων 
MAM Babyartikel GesmbH 
Lorenz-Mandl-Gasse 50 
1160 Βιέννη 
Αυστρία 
Τηλ: +43 (1) 49 141 0 
Fax: +43 (1) 49 141 404 
office(at)mambaby.com

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Peter Röhrig (μάνατζερ)
Αριθμός εμπορικού μητρώου: FN 110465Z
Δικαστήριο τήρησης εμπορικού μητρώου: Εμποροδικείο Βιέννης
Ιδιότητα μέλους ενός επιμελητηρίου: Αυστριακό Οικονομικό Επιμελητήριο
ΑΦΜ: ATU 142 43 503
Κωδικός επεξεργασίας δεδομένων DVR: 0899178

Διεθνής διάθεση & παραγωγή
BAMED AG 
Sihleggstraße 15
8832 Wollerau
Ελβετία
office(at)bamedag.ch

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Η παράθεση των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο έγινε με τη μέγιστη δυνατή φροντίδα. Ωστόσο δεν μπορεί να αναληφθεί καμία εγγύηση για την ποιότητα των παρατιθέμενων αυτών πληροφοριών. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα.

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

Copyright MAM Babyartikel GesmbH. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Τα κείμενα, οι εικόνες και άλλα έργα στον ιστότοπό μας υπόκεινται στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων νόμων προστασίας. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση, ιδίως η αντιγραφή και η διανομή ακόμα και μεμονωμένα, του προστατευμένου περιεχομένου του ιστοτόπου μας και η δημόσια αναπαραγωγή για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

MAM Babyartikel GesmbH, 2009 

X